Twnel

Pwy yw’r bobol yn y mosaic? O ble mae Tom Jones?

Twnel

Ydych chi wedi clywed Cor Meibion Pontypridd? Dysgu mwy

Siop nwyddau metel

Siop nwyddau metel oedd hyn, roeddent yn gwerthu pob math o bethau defnyddiol ar gyfer y ty. Edrychwch ar y lluniau o’r hyn roeddent yn gwerthu i weld os allwch ddyfalu ar gyfer beth byddent yn cael eu defnyddio

Siop nwyddau metel

Siop nwyddau metel oedd hyn, roeddent yn gwerthu pob math o bethau defnyddiol ar gyfer y ty. Edrychwch ar y lluniau o’r hyn roeddent yn gwerthu i weld os allwch ddyfalu ar gyfer beth byddent yn cael eu defnyddio.

Stryd y Farchnad

Mae’r ddau lun hyn o Stryd y Farchnad. Cafodd un ei thynnu tua 1910 a’r llall yn 2012. Edrychwch ar y stryd o’ch blaen heddiw, rhestrwch o leiaf 4 peth sydd wedi newid yn can mlynedd dwethaf.

Bywyd yn y wyrcws

Roedd wyrcws Pontypridd arfer bod yn yr ardal tu ol i’r rheiliau. Gallwch weld yr ardal ar yr hen fap. Adeiladwyd yn 1865 a cafodd ei ddymchwel yn 1965.   Roedd y wyrcws yn le i bobl llai ffodus fynd i gynnal eu hunain gan … Continue readingBywyd yn y wyrcws

Sut oedd bywyd yn y wyrcws?

Roedd gan y rhan fwyaf o bobol ofn y wyrcws. Gofyn i oedolyn ym Mhontypridd os ydynt yn cofio wyrcwsau a beth oedd eu barn amdanynt.