Twnel

Pwy yw’r bobol yn y mosaic? O ble mae Tom Jones?

Twnel

Ydych chi wedi clywed Cor Meibion Pontypridd? Dysgu mwy

Siop nwyddau metel

Siop nwyddau metel oedd hyn, roeddent yn gwerthu pob math o bethau defnyddiol ar gyfer y ty. Edrychwch ar y lluniau o’r hyn roeddent yn gwerthu i weld os allwch ddyfalu ar gyfer beth byddent yn cael eu defnyddio

Siop nwyddau metel

Siop nwyddau metel oedd hyn, roeddent yn gwerthu pob math o bethau defnyddiol ar gyfer y ty. Edrychwch ar y lluniau o’r hyn roeddent yn gwerthu i weld os allwch ddyfalu ar gyfer beth byddent yn cael eu defnyddio.

Brechdanau

Sawl math gwahanol o frechdanau allwch chi enwi?

Popty Greggs

Sut mae gwneud bara brith? Rannwch eich ryseitiau Tagiwch #OurTown ar Trydar ac @ourtownapp ar Instagram neu facebook.com/ourtownapp

Ble mae Santander?

Beth sydd gan y ddau le hyn yn gyffredin? Defnyddiwch y map er mwyn eich helpu.

Saer Cloeau

Sut mae allweddi a cloeon yn gweithio?  

Stryd y Farchnad

Mae’r ddau lun hyn o Stryd y Farchnad. Cafodd un ei thynnu tua 1910 a’r llall yn 2012. Edrychwch ar y stryd o’ch blaen heddiw, rhestrwch o leiaf 4 peth sydd wedi newid yn can mlynedd dwethaf.