Twnel

Pwy yw’r bobol yn y mosaic?

O ble mae Tom Jones?