Glan yr afon

Pa fathau o blanhigion ac o anifeiliaid sydd i’w canfod yma?