το χωριο των προσκυνητων έχει…

Στο χωριό Προσκυνητές λειτουργεί οργανωμένο: