ΣΕ ΠΟΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ;