ΔΙΑΛΕΞΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Σύρετε τις λέξεις και τοποθετήστε τις στη σωστή στήλη. Διαλέξτε αν παράγονται από το αλεύρι ή το βαμβάκι.