Βρείτε το σωστό χωριό από ψηλά.

Παρακολουθήστε το βίντεο και διαλέξτε το σωστό χωριό της περιοχής.