Βρείτε τη σωστή παραλία από ψηλά.

Δείτε το βίντεο και βρείτε τη σωστή παραλία της περιοχής από ψηλά.