Βρείτε τη μηχανή που συλλέγει το κάθε προϊόν.

Σύρετε τις λέξεις πάνω στη μηχανή που συλλέγει το κάθε προϊόν.